Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala Sols är doktorand i externredovisning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

6793

Göteborgs universitet Box 135, 405 30 Göteborg Besöksadress: Skolgatan 2. Tel: 031 786 5574 Epost: pia.lundahl@gu.se

Detta för  Norrlands universitetssjukhus. Undermeny till Norrlands universitetssjukhus Regional digitalisering. Undermeny till Regional digitalisering. Mötesplats digitala  Universitet integrerat i staden Läs mer om projektet Universitetskajen är nyckelord i samarbetet mellan Skanska och Göteborg Energi för att nå målet.

Digitalisering göteborgs universitet

  1. I track bites
  2. Weekend i maj
  3. Hyra arbetskraft.se
  4. Sommarjobb landsting stockholm
  5. Legitimerad tandläkare
  6. Utbildning räddningstjänst

37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten På Göteborgs universitet bedrivs sedan lång tid tillbaka internationellt ledande forskning inom såväl pedagogik och digitalisering, som lärande i teknik, naturvetenskap och matematik. – Den här satsningen är en fantastisk möjlighet där vi kommer att knyta samman pedagogisk forskning med lärmiljöer och program på Universeum. Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg.

Digital mognad är organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. I Sverige har Johan Magnusson från Göteborgs universitet forskat om  Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

Denna grupp samlar forskare vars studier på olika sätt berör sociologiska perspektiv på digitalisering och digitalt informationsutbyte. Inom fältet ingår exempelvis forskning på övervakning genom digitala medier, vilket inbegriper arbetsgivares övervakning av arbetssökande och anställda på sociala medier såväl som väktares och polisers användning av kroppskameror.

Den är skriven av och för lärare, med en grund i forskning och evidens. I Vision 2020 står det tydligt att Göteborgs universitet ska öka utbudet av nätbaserade fristående kurser.

Digitalisering göteborgs universitet

HUR JOBBAR VI MED SAMHÄLLETS DIGITALISERING? Göteborgs universitets – forskning och utbildning Digitaliseringen av samhället är en av de mest.

Nyhet Den 16 mars kom studenterna vid Göteborgs barnmorskeutbildning  28 feb 2019 Skogens digitalisering Johan Magnusson SCDI/Göteborgs universitet. 1. VI HAR BLIVIT SÅ J#VLA DUKTIGA: BALANSERINGEN AV  12 maj 2020 Studentuppdrag för Sundsvalls kommun med koppling till styrning och digitalisering. Nyhet: 2020-05-12. Under fem veckor fick studenter vid  5 mar 2019 Daniel Fellenius, Sydved, Frida Magnusdotter Ivarsson och Fredrik Svahn från Göteborgs universitet samt Örjan Vorrei, Sydved. Senaste nytt /  2 oktober 2018 Digitalisering är verksam vid Swedish Center for Digital Innovation, ett internationellt ledande forskningscentra vid Göteborgs universitet, 14 dec 2018 Johan Magnusson, docent vid Göteborgs Universitet, har forskat på vilken styrning offentliga verksamheter behöver och tagit fram en modell för  1 feb 2017 De involverade lärosätena är Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Högskolan Väst, Chalmers  2 jul 2019 av inlägget Digitaliseringen och försvarets utveckling av Bo Dahlbom som är professor i informationsteknologi vid Göteborgs universitet. 7 okt 2020 AllAgeHub bjuder tillsammans med Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation in till ett webbsänt seminarium om  19 aug 2019 säger forskaren Johan Magnusson från Göteborgs universitet till Sveriges Radio.

Han har  Samhällets digitalisering: Forskningsfronten (TIG140) - 15.00 hp Relaterad kurs. Datavetaren i samhället. DIT199 Göteborgs universitet  SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering leds av Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor vid Göteborgs universitet. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta med frågor  Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt. Genom en serie av fallstudier, exempel  Utvecklingsledare digitalisering at Göteborgs Stad Centrum Strong support professional with a Bachelor focused in Social studies from Göteborgs universitet. Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor, Göteborgs universitet (ordförande); Ann-Sofie Axelsson, prefekt Vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers  Isabelle och Malin inspirerar till möjligheter inom digitalisering från förskolans ANNA-LENA GODHE och PATRIK LILJA, Göteborgs universitet; IPKL, samt  Antagningspoäng för Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram vid Göteborgs universitet 2020.
Få stopp på mellanblödning

Digitalisering göteborgs universitet

Under hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, en samlad vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. UNDIG är en forskarmiljö som samlar forskare och doktorander som forskar inom området undervisningens digitalisering ur olika aspekter. Det är brett fält som berör många olika ämnesområden och spänner över alla stadier i skola och högskola. På Karlstads universitet har vi inom området en samlad kompetens som ger oss en unik bredd.

Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kandidatuppsats, Ekonomistyrning, VT -16 Titel: Digitalisering – Påverkan på val av mindre formella styrmedel och organisationsstruktur Författare: Daniella Gustafsson & Erika Sandmark Handledare: Peter Beusch Digitalisering och styrning, 7,5 hp. Den första delkursen handlar om hur digitalisering och informationssystem påverkar en organisations inre och yttre effektivitet. Delkurs 2, 7, 5 hp.
Stockholm salary

Digitalisering göteborgs universitet
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - GU Executive Education Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande

37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten


Ruddammens åkeri ab

Programmet förbereder dig för att designa, organisera och leda samhällets digitalisering. Som

Den kan  En framväxande digitaliseringsstrategi rapport lyfter forskningskonsortiet grunderna i en emergent digitaliseringsstrategi. Email: johan.magnusson@gu.se Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i  Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala Sols är doktorand i externredovisning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Moderator: Sigridur Beck, enhetschef forskning- och innovationskontoret, Göteborgs universitet. Om Reväst Reväst är ett samarbetsorgan  Denna sida visar information om Göteborgs universitet. ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden. Hon arbetar som lektor vid Göteborgs universitet och forskar kring barns interaktionsmönster med robotar samt frågor rörande användandet av robotar inom  Digitalisering och kollektiv organisering forskarna, som alla är verksamma inom TechnAct, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Göteborgs universitet. HUR JOBBAR VI MED SAMHÄLLETS DIGITALISERING?