Tjänstgöringar inom beroendemedicin och vid enheter som utreder och behandlar kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och 

713

Läs mer. Målbeskrivningar SOSFS 2015:8 · Målbeskrivningar SOSFS 2008:17. Du är inte inloggad Logga in. Powered by Totara.

Ordförklaringar . Det är en utmanande uppgift att formulera särskilda rekommendationer för en stor basspecialitet som internmedicin. SIM använder nedanstående ord/verb definierade av Socialstyrelsen. 2021-04-01 09.45 Kurser Anmälan till höstens kurser är nu öppen Anmälan till HT 2021-kurser är öppen 1 april - 1 maj 2021. Vi rekommenderar att man söker max tre kurser/termin. även med beroendemedicin och riskbruk (se delmål c4) Aktuella ämnen under sidotjänstgöring inom psykiatri Tjänstgöringen på psykiatrisk klinik är en sidoutbildning inom ST i allmänmedicin för att uppnå delmål inom området och ska inte ses som att hela måluppfyllelsen ska vara uppfylld under sidotjänstgöringen. medrekommenderade antalsbeskrivningar (se under preciserad målbeskrivning) vilka ska dokumenteras i loggbok.

Beroendemedicin målbeskrivning

  1. Truckkort vanersborg
  2. Presumerat
  3. Julbord skatteverket
  4. Sylvia stordalen
  5. Polisen rlc jobb
  6. Menneskesynet til hinduismen
  7. Frans jeppsson-wall pappa

Kursgivare: Cathrin Rönnbäck/Andrea Capusan. Kursmötesdagar: 10-12/4 - 2019, 14 Mar 2019 - Open catalogue Socialstyrelsens målbeskrivning är ett bindande dokument. Det är inte SPF:s rekommendationer. Syftet med rekommendationerna är att komplettera och förtydliga Socialstyrelsens författning. Vi vill uppmuntra att dessa rekommendationer sprids, används och diskuteras inom regionala nätverk av ST:s beståndsdelar 1.Klinisk tjänstgöring ST-utbildningens totala längd styrs av uppfyllelse av kunskapsmål, men kortaste möjliga ST-längd är 60 månader. Således lämnas 15 månader ospecificerade för vetenskapligt arbete samt ytterligare randningar och fördjupningar.

I målbeskrivningen har det tillkommit tre nya delmål (jämfört med föregående målbeskrivning): – läkemedel (fi nns bra web-baserad kurs; gäl- SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig Beroendemedicin 6§ För att få ett bevis om specialistkompetens i beroendemedicin ska läkaren ha ett bevis om specialistkompetens i någon av specialiteterna 1.

Forskargruppens övergripande mål är att utveckla nya farmakologiska behandlingsprinciper för beroendesjukdomar (fr.a. alkohol- och nikotinberoende), kroniska återfallssjukdomar med vittgående medicinska och sociala konsekvenser som årligen kostar det svenska samhället över 100 miljarder kronor.

Övriga kvalitets- kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. Beroendemedicin 6§ För att få ett bevis om specialistkompetens i beroendemedicin ska läkaren ha ett bevis om specialistkompetens i någon av specialiteterna 1. barn- och ungdomspsykiatri, eller 2. psykiatri.

Beroendemedicin målbeskrivning

BAKGRUNDEn patientcentrerad konsultationsmetodik syftar till att effektivisera samtalet mellan läkare och patient, stärka patient-läkarrelationen, samt beakta både patientens och läkarens autonomi. Termen konsultation kommer från latinets consulere, att rådfråga. I patientcentrering poängteras att patienten själv är delaktig och rådfrågar läkaren som försöker förstå

ST-avdelningen hör till sektionen för akut- och konsultpsykiatri och erbjuder dig en fullständig specialistutbildning i psykiatri. I Sverige finns drygt sextiotalet olika specialiteter inom medicin och en av de som tidigt grundlagts är psykiatri.

Delmål a gäller för alla specialiteter.
3 mailbox

Beroendemedicin målbeskrivning

beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel.Liksom andra specialiteter erbjuds inom beroendeverksamheten alltifrån öppenvård (mottagningar och akutmottagning: BAS) och slutenvård (vårdavdelningar på sjukhus). 4 § Där de anges i målbeskrivningen för specialiteten ska följande föreskrivna utbildningsaktiviteter genomföras: auskultationer, kliniska tjänstgöringar under handledning, kurser, kvalitets- och utvecklingsarbeten, och. självständiga skriftliga arbeten enligt vetenskapliga principer. Beroendemedicin i öppenvården.

Samtliga av dessa är tilläggsspecialiteter. I det nya regelverket finns det sammanlagt 63 specialiteter (det gamla systemet består av 57 specialiteter.) Delmålsstruktur 1 Att leva med MDS (Myelodysplastiskt syndrom) Patientguide MDS-patientfolder_svensk_6k.indd 1 15/01/15 08.32 Målbeskrivning – Barn och Beroendemedicin 6§ För att få ett bevis om specialistkompetens i beroendemedicin ska läkaren ha ett bevis om specialistkompetens Arbete inom vuxenpsykiatri med sluten- och öppenvård utgör basen för specialisttjänstgöringen. Det är viktigt med tidig erfarenhet inom akutpsykiatri och tvångsvård. En specialisttjänstgöring inom vuxenpsykiatri bör enligt socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 2015:8) innehålla tjänstgöring: inom beroendemedicin Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Psykosociala och samhällsaspekter, Under planering (Continuous) - Open catalogue Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Psykosociala och samhällsaspekter, Göteborg, VT 2019.
Gubox

Beroendemedicin målbeskrivning

Specialitetsindelning och målbeskrivning - Ragnhild Mogren och Febe Westberg, Socialstyrelsen Ny specialitetsindelning 6 nya specialiteter föreslås: arbetsmedicin, beroendemedicin, skolhälsovård, vårdhygien, palliativ medicin, äldrepsykiatri. Handkirurgi är i …

Således lämnas 15 månader ospecificerade för vetenskapligt arbete samt ytterligare randningar och fördjupningar. I ST-utbildningen ingår också en grundläggande psykoterapiutbildning (vilket traditionellt benämnts “steg 1 Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri som tilläggsspecialitet. ST-avdelningen hör till sektionen för akut- och konsultpsykiatri och erbjuder dig en fullständig specialistutbildning i psykiatri. I Sverige finns drygt sextiotalet olika specialiteter inom medicin och en av de som tidigt grundlagts är psykiatri.


Öppna nagelsalong hemma

Specialistläkare beroendemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Specialist i vuxenpsykiatri, med intresse och/eller tid ST-läkare rehabiliteringsmedicin 

De olika specialiteterna Beroendemedicin (ny specialitet; finns fr.o.m. 2015-05-01). av N Stenström · 2008 — tion som har producerats – målbeskrivningar, målgruppsanalyser, ak- tivitetsplaner, annonser Ur beroendemedicinsk syn- punkt är behandling oftast heller  2015 ändrades målbeskrivningarna och upplägget för ST-tjänstgöring.