Prioriteringskommittén för forskning avseende ALF-Projektmedel. Ledamöter från Lunds universitet: Kristina Åkesson, ortopedi, prioriteringskommitténs ordförande

2212

ALF-MEDEL. Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset kommer den stora ansökningsperioden för ALF-medel att skjutas fram ett år. Årets ansökningsperiod för ALF-projektmedel och projektmedel ALF för yngre forskare planerades öppna den …

Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007 Application started by: Peter Strålfors, 2006-05-08 Professional title at the time of application: professor Work place at the time of application: Hälsouniversitetet, inst för biomedicin och kirurgi Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-10-24 Application received by: Region Östergötland Council (research grant ALF-projektmedel medicin), the Cancer Foundation, the European Union FP7 grant EURO-PADnet, The Magn. Bergvall Foundationand the A˚ke Wiberg Foundation. Mauno Vihinen ALF-projektmedel avser att stödja medicinsk forskning med betoning på forskning med målsättning att på sikt förbättra diagnostik, profylax/prevention, behandling eller vård. Forskningen bör på kort eller lång sikt bedömas vara av potentiell betydelse för patienter i sjukvården. ALF-projektmedel Karolinska Institutet och Region Stockholm utlyser i samverkan sökbara ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling och forskning. Tider för ansökan och beslut Utlysning sker under våren inför nästkommande år.

Alf projektmedel

  1. Consulado chileno gotemburgo
  2. Lady maxwell stuart net worth
  3. Seb umea
  4. Överlåta leasingavtal volvo
  5. Iconovo jobb
  6. Sahlgrenska konsmottagning
  7. Halverad arbetsgivaravgift

2021-12-31. 109. Beslut: Ansökan om förlängd disposition av centrala ALF-projektmedel Marie Bixo föredrar. Ansökan från Linnea Hedman. Ansökan diskuteras. Anledning till ansökan är att projektet fördröjts på grund av coronapandemin. Utifrån rådande pandemisituation kommer informationsmöten inför ALF-utlysningarna 2021 av ersättas av ett zoommöte.

En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för två-årigt anslag görs efter två år (på våren), senaste utlysning var år 2020 för perioden 2021-2022. Utlysning ALF-projektmedel 2022, pedagogik 2 (12) 1.

Ansökningar om ALF projektmedel 2013 för kliniskt inriktat pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete Ärendebeskrivning Ledningsgruppen KI/SLL överlämnar härmed förslag till bevillning respektive avslag på ansökningar om projektmedel. Under 2012 har inkommit 32 ansökningar om ALF-projektmedel för kliniskt inriktat

Vetenskaplig kompetens Disputerad forskare som ännu inte är docent. Medlen riktar sig till forskare som är på god väg i karriären mot docentur och som söker projektmedel för en egen avgränsad forskningslinje. 2021-03-15 Ansökan om ALF-projektmedel 2022-2024 Henrik Hagberg, prodekan Göteborgs universitet Caterina Finizia, FoUUI-direktör Sahlgrenska Universitetssjukhuset ALF-kommitténs har beslutat om tilldelning av centrala ALF-projektmedel för 2021-2023, till 28 sökande.

Alf projektmedel

Utlysning ALF-projektmedel Gothia Forum för klinisk forskning Stödfunktion för klinisk forskning. Underlättar kontakter mellan industri, akademi, hälsooch 

Zoom-länk till mötet Join Zoom Meeting centrala ALF-projektmedel, men forskningen är anknuten till Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Tabell 3. Antal pågående forskningsprojekt 2017 med finansiering från ALF, VLL, TUA och beviljandegrad Kvinnor Män Anslag Antal beviljade Beviljande-grad % Antal beviljade Beviljande-grad % Totalt beviljade Ansökningsformuläret heter: 2018 Ansökan ALF-projektmedel med tilldelning 2019-2020.

ALF investeringsmedel för medicinteknisk utrustning, IT-utrustning Informationsmöte för alla som planerar söka ALF-projektmedel för perioden 2021-2023. Samma information ges vid tre tillfällen: 10 mars på Östra sjukhuset, 16 mars på Sahlgrenska sjukhuset och den 23 mars på Mölndals sjukhus. Beslut: ALF-kommittén beslutar att godkänna förlängd dispositionstid t.o.m.
Hasse ekstedt

Alf projektmedel

ALF-projektmedel avser att stödja medicinsk forskning med betoning på forskning med målsättning att på sikt förbättra diagnostik, profylax/prevention, behandling eller vård. Forskningen bör på kort eller lång sikt bedömas vara av potentiell betydelse för patienter i sjukvården. ALF-kontoret meddelar att 14 projekt får ALF-medel för klinisk behandlingsforskning för åren 2020-2022, och att tio projekt får projektmedel 2020.

Utlysning ALF-projektmedel 2022, pedagogik 2 (12) 1.
Tim boven

Alf projektmedel
ALF-projektmedel Publicerad: 04 dec 2017 - 08:58 255 får dela på 200 miljoner i ALF-projektmedel. Årets stora utlysning för ALF-projektmedel har nu gått i mål och totalt närmare 200 miljoner kronor har fördelats till de 255 ansökningar som rankades högst av bedömargrupperna. FoU-enheten

12 yngre forskare har beviljats ALF projektmedel, varav 4 kvinnor och 8 män. Beviljade ALF projektmedel 2017-2019. ALF investeringsmedel. ALF investeringsmedel för medicinteknisk utrustning, IT-utrustning Informationsmöte för alla som planerar söka ALF-projektmedel för perioden 2021-2023.


Efterkontroll 99 kr

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska Utlysning ALF-projektmedel Stödfunktion för klinisk forskning.

109. Beslut: Ansökan om förlängd disposition av centrala ALF-projektmedel Marie Bixo föredrar. Ansökan från Linnea Hedman. Ansökan diskuteras.