I pågående forskningsprojekt utvecklar vi en Urban Building Energy Model (UBEM), en modell för energisimulering av byggnader på stadsnivå. Vi utvecklar även metoder för att automatiskt identifiera och skapa modeller för byggnader från LiDAR-data, och undersöker olika åtgärder för energieffektivisering i byggnader.

8975

av EL Kurkinen · 2012 · Citerat av 2 — Sverige med energieffektivisering av flerbostadshus byggda mellan 1950 och 1975. Fokus är Övriga erfarenheter om värmetröghet i byggnader kontra energianvändning. 9. Tror ni att Andreas Phil, Uppsala universitet 2009. Förslag till 

i tätare hus, tjockare och Tätare konstruktioner kan leda till sämre luftomsättning i byggnader med i mobiltelefon: 0708-10 88 49, e-post: dan.norback@medsci.uu.se. 0 st kursböcker är kopplade till Energieffektivisering i byggnader. Få skickad till dig på Uppsala universitet. Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur  24 Forskningsläget Tor Broström Uppsala universitet Campus Gotland Energieffektivisering av befintliga byggnader Workshop, Växjö 19 mars 2013 Therese  (Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet) presenterade ett nytt.

Energieffektivisering i byggnader uu

  1. Vardera tomtmark
  2. El monstruo de denver

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden. läggningar av sammanlagt 516 byggnader och dels underhållsplanera drygt 900 byggnader. Alla anställda inom samfälligheterna har dessutom genomgått en grund-läggande utbildning i energi- och miljöfrågor. Byggnaderna inom Karlstad stift använder idag ca 32 000 MWh energi fördelat på 2015-04-17 Konferens: Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Projektet har som syfte att studera styrmedel för energieffektivisering av bostäder och hur dessa används i praktiken när beslut tas Bakgrunden till projektet är våra högt satta politiska mål om energieffektivisering av byggnader samtidigt som vi har högt satta mål om mattias.legner@konstvet.uu.se. Övriga Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Författare Tor Broström, Högskolan på Gotland Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland Christine Thulin, lotine Titel Textilskåp med fuktstyrning Sammanfattning Denna rapport beskriver en studie som har … Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader; Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan energieffektivisering och kulturvärden; Uppföljning av hampakalk som tilläggsisoleringsmaterial för historiska byggnader Detta arbetspaket syftar till att komma närmare en förståelse av villaägarnas syn på energieffektivisering och bevarande samt vilket behov av kunskap som finns hos denna målgrupp.

Ett magasin om forskningen, innovationerna, människorna och universitetslivet vid Nordens äldsta lärosäte Uppsala universitet.

Tor Broström, professor i kulturvård I Sverige, delat av norra polcirkeln och rymmande områden av Arktis, är varsamhet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och effektiv energianvändning en komplicerad ekvation. Nu möts forskare från en rad fält i syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tor Broström, professor i kulturvård I Sverige, delat av norra polcirkeln och rymmande områden av Arktis, är varsamhet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och effektiv energianvändning en komplicerad ekvation.

Energieffektivisering i byggnader uu

utvärdera byggnaden som system med särskild tonvikt på tekniska aspekter och systemgränser. Innehåll. Kursen behandlar olika tekniker för att minska byggnaders energianvändning. Inverkan av byggnadens design, läge och klimat, samt värme- och ventilationssystem. Inomhusklimat och energianvändning samt begreppet varaktighetsdiagram.

För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt h energieffektivisering av bevarandevärda byggnader arbetats fram i tre koordinerade projekt. Metodiken har utvärderats i flera fallstudier av fiktiva byggnader, karaktäristiska för tidsperioden, där energibesparande åtgärdspaket tagits fram för att byggnaderna skall nå de nationella energibesparingsmålen. Energieffektivisering i byggnader, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar.

Önskemål om att energieffektivisera äldre byggnader kan ofta  Dagens krav på energieffektivisering resulterar bl.a. i tätare hus, tjockare och Tätare konstruktioner kan leda till sämre luftomsättning i byggnader med i mobiltelefon: 0708-10 88 49, e-post: dan.norback@medsci.uu.se.
Tygaffär kungsholmen

Energieffektivisering i byggnader uu

Användning av el och värme. 16 mar 2010 Kursplan för Energieffektivisering i byggnader - teknik och system Kursen behandlar olika tekniker för att minska byggnaders energianvändning. Twitter- logotyp Youtube-logotyp LinkedIn-logotyp RSS-flöde för uu.se&nb 7 mar 2017 Kursplan för Energieffektivisering i byggnader Energieffektivisering i befintliga byggnader, med avseende på studentservice@uu.se Kursen behandlar byggnaders energianvändning och kopplingen till energiförsörjningssystem med beaktande av Energieffektivisering i byggnader, 15 hp. Energieffektivisering i byggnader, 15 hp Kursen behandlar byggnaders energianvändning och kopplingen till energiförsörjningssystem med beaktande av  Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Energieffektivisering i byggnader This page in English · Lyssna. Energieffektivisering i byggnader - teknik och system 2020/2021 (10 hp).

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 24 mars 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort.
Acrobat pro torrent

Energieffektivisering i byggnader uu


Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i Get the Energieffektivisering i samband med renovering - Uppsala universitet. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.


Om threading

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

läggningar av sammanlagt 516 byggnader och dels underhållsplanera drygt 900 byggnader. Alla anställda inom samfälligheterna har dessutom genomgått en grund-läggande utbildning i energi- och miljöfrågor. Byggnaderna inom Karlstad stift använder idag ca 32 000 MWh energi fördelat på 2015-04-17 Konferens: Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Datum: 17 april, kl. 09.00 –17.00 Plats: Uppsala Clarion Hotel I pågående forskningsprojekt utvecklar vi en Urban Building Energy Model (UBEM), en modell för energisimulering av byggnader på stadsnivå. Vi utvecklar även metoder för att automatiskt identifiera och skapa modeller för byggnader från LiDAR-data, och undersöker olika åtgärder för energieffektivisering i byggnader.