Filosofiska fakulteten FiF–avhandling No. 113 IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter av Hannes Göbel Framlagd vid filosofiska …

4062

KRIS- OCH KONTINUITETSHANTERING UFV 2012/2132 . 5.3 Kontinuitet . Målet med kontinuitetsplaneringen är att upprätthålla verksamheten på en av ledningen accepterad nivå vid en krissituation. Arbetet med kontinuitetshantering i kriser är säkerhetschefens ansvar. 5.4 Handlingskraft

er färdig rapport utifrån en mall som lever upp till lagkrav och föreskrifter. •. Slå samman riskanalys och kontinuitetshantering, istället för att göra två separata  finnas för de mest prioriterade verksamheterna i egen organisation. Utbildning och stöd för processledare för kontinuitetsplanering. 2019–.

Kontinuitetshantering mall

  1. Sommarvikariat undersköterska stockholm
  2. All moped

Konsekvensanalys. En analys av verksamheten och den effekt som ett avbrott kan få på verksamheten. Kontinuitetshantering. Att skapa systematisk  Kortfattat och förenklat kan kontinuitetshantering beskrivas som det arbetssätt Syfte och metod: Kriteriemodell och mall Kriteriemodell för stöd. Deltagarnas.

Kriskommunikation i finanssektorn – En vägledning vid större störningar, 2017.

Behovet av en effektiv kontinuitetshantering inom banker togs nyligen upp av Finansinspektionen. Men bankernas arbete med detta bör förutom ren regelefterlevnad handla minst lika mycket om att skapa värde för verksamheten. Det kräver i sin tur ett mer proaktivt angreppssätt som omfattar hela organisationen och innefattar ett kontinuerligt förbättringsarbete skriver Jan Hanika och Ellen

Utgivningsår. 2020.

Kontinuitetshantering mall

6 apr 2021 Figur 2. På Arbetsmiljöverkets hemsida Start - Arbetsmiljöverket (av.se) finns en mall för riskbedömning. funktionalitet/kontinuitetshantering/.

Av mallen för. för kontinuitetshantering Riskbedömning Säkerhetskultur med hög beredskap och goda förberedelser En presentation över ämnet: "Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet"— och mallar: Presentation – Introduktion till kontinuitetshantering och Mall  Kommunövergripande kontinuitetshantering .

Med kontinuitetshantering kan organisationer snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse (se Figur 1). Risk och kontinuitetshantering AFRY erbjuder myndigheter, offentlig och privat verksamhet expertstöd, ledning och analys inom risk- och kontinuitetshantering, cybersäkerhet och säkerhetsskyddslagen. Just nu pågår en omvandling inom näringsliv, offentlig verksamhet och … säkerhet samt kris- och kontinuitetshantering, utgöra grunden för ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering.
Toefl 400 words pdf

Kontinuitetshantering mall

Kontinuitetshantering bidrar till ett mindre sårbart samhälle och är en metod och författas utifrån en mall.

inom områdena riskhantering, kontinuitetshantering och hantera händelser.
Julmusik piano pdf

Kontinuitetshantering mall

Organisationen inte starkare än sin svagaste länk. Det är viktigt att alla verksamheter planerar och säkerställer sin förmåga att leverera vid avbrott.

kontinuitetshantering är att området är väldigt nytt bland icke ekonomiska verksamheter, och det finns väldigt mycket att arbeta vidare på. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) håller för närvarande att arbeta fram en ISO-standard för hur kontinuitetsplanering ska fortgå och framställas i framtiden. Kontinuitetshantering – är en metod för att skapa förmåga för att ens verksamhet ska kunna fungera – oavsett vilken störning man än utsätts för.


Ljungby aventyrsbad

av konsult/entreprenör behöver ofta en sekretessförbindelse (mall i Wordformat) Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering: Krisorganisationen vid Uppsala 

MSB: Processbild för konsekvensanalys - ifyllbar mall (kontinuitetshantering) (MSB1508 – mars 2020). MSB: Förenklat exempel på kontinuitetshantering – Kommunal myndigheterna inom SOES inkluderar vägledningen också mallar och exempel för arbetet med kontinuitetshantering. Vägledningen baseras på den internationella standarden inom kontinuitetshantering; SS-ISO 22301:2012 – Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet1.